Obchodní podmínky

Vážení zákazníci,
jsme moc rádi, že máte zájem o nákup zboží v našem internetovém obchodě. V této části naleznete důležité informace, které jsou zásadní pro uzavření obchodu mezi vámi, kupujícím a námi, firmou #THISISKURVALIFE – prodávajícím. Objednávka a zpracování získaných informací.

Způsob nakupování v našem online obchodě

Celkové zhotovení objednávky je rozděleno do dvou fází. Nejprve si zákazník vybere zboží. Po vyplnění kontaktních údajů objednávku odešle. Druhá fáze je pak automatické potvrzení Vaší objednávky naší firmou. Pokud učiníte objednávku na zboží za cenu uvedenou na našich webových stránkách, nemůžeme ji bez vašeho souhlasu měnit a jsme zavázání objednávku za tuto kupní cenu vyřídit. Veškeré objednávky jsou dle § 40 odst. 4 právně závazné, při nedodržení objednávky ze strany kupujícího se práva řídí ustanoveními uvedenými v právní doložce, která je součástí těchto obchodních podmínek. Kupující odesláním objednávky souhlasí s našimi obchodními podmínkami a zároveň dává souhlas s tím, aby prodávající thisiskurvalife.cz zpracoval získaná data z objednávkového formuláře pro své potřeby, zejm. však pro vyřízení objednávky a odeslání zásilky. Registrovaný zákazník souhlasí s tím, že si uvedené údaje může prodávající thisiskurvalife.cz uložit do své zákaznické databáze. Veškerá činnost související se zpracováním osobních údajů zcela naplňuje podmínky dané legislativou, a to zák. 101/2000 Sb., a to zejm. § 5 odst. 2 písm. B) a odst. 6.

Záruka na zboží, reklamační řád

Na veškeré zboží prodávané na www.thisiskurvalife.cz je poskytována záruka o minimální délce 24 měsíců. Během této dvouleté záruční doby má kupující nárok na možnost uplatnění reklamace na zboží pro jeho závady. Závady zjištěné do 14 dnů po obdržení zásilky se řídí jinými ustanoveními. Záruční doba počíná běžet od převzetí zásilky kupujícím.

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré reklamace, reklamační řád, jenž určujte postup kupujícího, se řídí aktuální právní úpravou, zejm. předpisy 40/1964 Sb., občanský zákoník, dále 513/1991 Sb., obchodní zákoník pro případy dle § 261 a násl.), zákonem 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.
 2. Možnost uplatnění reklamace na vadné zboží je omezena pouze na zboží, které bylo zakoupeno v našem online obchodě. Reklamaci zboží může uplatnit pouze proti prodávajícímu www.thisiskurvalife.cz

II. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO #THISISKURVALIFE V REKLAMAČNÍM ŘÍZENÍ

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 2. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající thisiskurvalife.cz se musí snažit o co nejrychlejší vyřízení reklamace.
 3. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží.
 4. Vada, která vznikla neodborným zacházením (praním, montáží, atd..) dle § 623 nemůže být uznána.
 5. Právo na uplatnění vady zboží musí být uplatněno u osoby uvedené na dokladu o prodeji nebo na email reklamace@thisiskurvalife.cz
 6. Odpovědnost prodávajícího thisiskurvalife.cz nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím.
 7. Neoznámené zásilky nebudou přijaty!

III. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO VŮČI PRODÁVAJÍCÍMU #THISISKURVALIFE V REKLAMAČNÍM ŘÍZENÍ

 1. Reklamace zboží musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů od doručení zboží prodávajícímu thisiskurvalife.cz
 2. V případě, že prodávající neopraví nebo nevymění reklamované zboží ve lhůtě uvedené v bodě III. Odst. 1, má kupující nárok na nový výrobek nebo vrácení celé kupní ceny.
 3. Při oprávněné reklamaci hradí výlohy na zaslání zboží zpět ke kupujícímu thisiskurvalife.cz
 4. Náklady dle § 53/4g si nese sám kupující..
 5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v zákonem stanovených případech a za splnění dalších podmínek uvedené v pramenech tohoto reklamačního řádu.

IV. NEPŘEVZANÉ VYEXPEDOVANÉ OBJEDNÁVKY

UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami. Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednání nebo do její expedice a předání přepravní společnosti. Vrácená nepřevzatá objednávka doručovatelem bude znovu zaslána po uhrazení poštovného (cena dle původní faktury) na které bude vystavena nová faktura.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

 1. Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek prodávajícího thisiskurvalife.cz
 2. Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.4.2018

OCHRANA SPOTŘEBITELE

Podle výše uvedeného souhlasí kupující s tím, že předmět koupě je dostatečně určitý, návrh smlouvy neobsahuje nekalá ustanovení a bere v potaz ochranu spotřebitele. Zákon č. 634/1992 S., o ochraně spotřebitele určuje další povinnosti prodávajícího, a to zejména informační povinnost, pravdivost těchto informací a poučení kupujícího dle § 53/5,6 a 7 ObčZ.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě spotřebitelských e-smluv se uplatňuje § 53 odst. 6 a 7, dle nichž má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu. Kupující je však povinen při využití tohoto práva o této skutečnosti informovat prodávajícího thisiskurvalife.cz, dále je povinen uhradit prodávajícímu v případě výměny veškeré náklady na zaslání zboží a náklady na balné. Prodávající thisiskurvalife.cz je oprávněn dle § 415 a násl. odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět, výše uvedené náklady. Splatnost této vrácené částky kupujícímu je 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu thisiskurvalife.cz. Další podmínkou je, že takto vrácené zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a znečištění a musí být zasláno zpět v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce spolu s kopií dokladu o koupi zboží v našem obchodě.

Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na velkoobchodní prodej – vztah mezi zákazníkem velkoobchodu a prodávajícím se řídí platnými právními předpisy České republiky.

PRÁVNÍ DOLOŽKA – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky uveřejněné na www.thisiskurvalife.cz jsou v souladu se stávající platnou právní úpravou. Prameny právní úpravy jsou dostatečně uvedeny. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s nimi dostatečně seznámil a nemá k nim výhrad. Bližší podrobnosti o nakupovaní, platbě naleznete v našich obchodních podmínkách. Tyto obchodní podmínky mají přednost před dispozitivní právní úpravou. Pokud není něco upraveno v našich obchodních podmínkách, je jedním z pramenů občanský zákoník 40/1964 Sb. v platném znění, zejm. ustanovení týkající se právního úkonu a kupní smlouvy (za důležité považujeme seznámení s ustanoveními § 588 a násl.), v případě obchodní vztahu dle § 261 a §262 ObchZ, obchodní zákoník v platném znění. Informační povinnost dodavatele dle § 53 odst. 4 ObčZ je splněna, kupující má všechny informace k dispozici v obchodních podmínkách. Náklady na použití prostředků komunikace na dálku nese spotřebitel. Veškerá činnost související se zpracováním osobních údajů zcela naplňuje podmínky dané legislativou, a to zák. 101/2000 Sb., a to zejm. § 5 odst. 2 písm. B) a odst. 6. Nabídka zboží za uvedené ceny je závazná do té doby, pokud není na webových stránkách obchodu thisiskurvalife.cz uvedena nabídka a cena jiná. V kategorii slevy jsou uvedeny zlevněné položky, nabídka trvá vždy pouze do vyprodání zásob ze skladu. Uvedené ceny jsou v CZK s DPH. Změna ceny vyhrazena. Dárky jsou k produktům dodávány pouze do vyčerpání skladových zásob. Do SR neodesíláme firmám (plátcům daně) s ohledem na dohodě o distribuci některých značek pro ČR a SR! Stránky jsou chráněny autorským zákonem, kopírování a rozšiřování textů či fotografií je zakázáno!

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Většinu stránek na thisiskurvalife.cz můžete navštívit bez nutnosti zadávat jakékoli osobní údaje. Na některých stránkách Vás však můžeme požádat o některá data, abychom mohli poskytnout nabízené zboží, které požadujete. Mezi takové osobní údaje mohou patřit jméno a příjmení, email nebo telefon. Žádnou z těchto informací však nemusíte zadávat, ale bez nich nebude možné poskytnout požadované zboží. Dle GDPR – Právo na výmaz na požádání máte právo na vymazání všech osobních údajů z naší databáze za předpokladu že je to slučitelné se zákony. Stačí tak jakýmkoliv spůsobem požádat o vymazání. 

POUŽITÍ INFORMACÍ

Vaše data používáme pro dodání zboží, které požadujete. Například při objednání zboží nebo pro elektronické zasílání zajímavých informací.

ZÁVAZEK CHRÁNIT OSOBNÍ DATA

Naše společnost se zavazuje zajistit bezpečnost vašich osobních údajů, jejich neoprávěné shromaždování nebo jiné zneužívání. Samozřejmě plně respektujeme všechna zákonná pravidla upravující nakládání s těmito daty.

REMARKETING

Pro online inzerci využíváme kromě jiného také reklamní sdělení zacílená dle minulého chování či některých demografických údajů. Díky tomu se můžete setkat s našimi grafickými reklamami na různých serverech, které navštívíte. K tomu je využita cookie třetí strany systému DoubleClick. Reklamy, které Vám zobrazíme, se snažíme optimalizovat na základě Vašich předchozích návštěv a zobrazených slev na tomto webu. Preference pro zobrazování reklam Google nebo jejich zakázání můžete nastavit ve správci nastavení reklam.

Naše společnost klade velký důraz na ochranu vašeho soukromí. Proto jsme se zavázali chránit vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy. V tomto prohlášení jsou uvedeny všechny informace a opatření, která používáme pro ochranu osobních údajů uživatelů našich stránek. Přístupem a užitím stránek thisiskurvalife.cz vyjadřujete svůj souhlas s postupy získávání a použití informací, popsanými v tomto prohlášení.

DOPRAVA

Objednávky posíláme jednou týdně (v týdnu následující týden přijetí platby), po připsání peněz na náš účet (po úspěšné platbě kartou nebo online bankovním převodem). Samotná přeprava pak trvá v naprosté většině případů 1 pracovní den. Pokud by vás na uvedené adrese pošťák nezastihl, zastavte se na příslušné pobočce České Pošty, kde bude balík na vaše jméno uložen po dobu uvedenou na lístku od přepravce. V případě jakéhokoliv problému nám ihned napiště nebo zavolejte (info@thisiskurvalife.cz, +420 724 578 515) a my vám pokud to bude v našich silách pomůžeme.

UPOZORNĚNÍ

Doručování zboží zajišťujeme prostřednictvím České Pošty a.s. #THISISKURVALIFE neručí za zboží během přepravy a nemůže zajistit náhradu škody způsobenou špatným zacházením dopravce. Kupující je povinen přijatou zásilku převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad vše ihned ohlásit přepravci samotnému. V žádném případě nepřebírejte porušené zásilky! Všechny zásilky jsou uzavřeny bezpečnostní lepící páskou, proto v případě porušení pásky zásilku odmítněte převzít! Převzetím zásilky kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a na pozdější reklamace související s přepravou nebude brán zřetel.